นักเรียนที่พบปัญหาการลงทะเบียนชุมนุม

สำหรับนักเรียนที่พบปัญหาการลงทะเบียนชุมนุม ในภาคเรียนที่ 1/2560

หากถึงขั้นตอนของการระบุเลขประจำตัวประชาชนจริง ไปแล้ว และระบบเกิดขัดข้อง
กรุณาเข้าระบบใหม่ ด้วย "เลขประจำตัวประชาชนจริง" ของนักเรียนเอง
หากไม่ได้ กรุณา ระบุ เลขประจำตัวประชาชนเป็น เลข "0" (ศูนย์) จำนวน 13 หลัก จากนั้นกดปุ่มตรวจสอบข้อมูล
และทำการแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ตรงตามจริง แล้วจึงดำเนินการเลือกชุมนุมที่สนใจตามต้องการ