กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2562

เปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562
ตั้งแต่วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป