ข้อแนะนำการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2558

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
 

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรม

1. ในการเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
2. ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก
    (สำหรับนักเรียนที่ได้ปรับปรุงข้อมูลเอาไว้เมื่อเทอม 1/2557 แล้ว ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนได้เลย)
3. เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด ลงไป เพื่อใช้สำหรับเข้าระบบในครั้งต่อไป

4. เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ต่อไป
5. หากเคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูปด้านล่าง เพื่อให้ ดำเนินการต่อไป

6. หน้าจอบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน จะปรากฎครั้งแรก และครั้งเดียว ที่ทำการ ตรวจสอบข้อมูล