ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม   1/2565

  1. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม" เลือกสถานะ "นักเรียน"
  2. ในการเข้าระบบ ให้นักเรียน ใส่ข้อมูล คือ (1) เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และ (2) ใส่เลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก 
  3. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุม
  4. คลิกที่หัวข้อ ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม จากนั้น ใส่ข้อมูลเหมือน ข้อ 2
  5. เลือกชุมนุม ที่นักเรียนสนใจ จากนั้น กดปุ่มยืนยัน
  6. เสร็จเรียบร้อย

ข้อความระวัง
- เลือกชุมนุมได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น เลือกแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าต้องการแก้ไข ต้องรอหลังจากนักเรียนทุกคนลงทะเบียนเสร็จสิ้นก่อน

- กรณีพบปัญหาใดๆ ให้นักเรียนมาติดต่อครูนันท์นภัส ฟูคำ ที่ห้องสมุดนะคะ